Nadwiślańska Organizacja Turystyczna - do 20.03.2019 r. - Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna - strona w budowie


Zrzesza organizacje, instytucje, firmy i osoby prywatne działające na rzecz popularyzacji i rozwoju szeroko pojętej turystyki na Wiśle i wokół niej. Powstała z przekształcenia, działającej od 2012 roku, Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, która z powodzeniem prowadziła działalność w regionach nadwiślańskich, na Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawach. Zmiana nazwy organizacji i poszerzenie obszaru działania na teren całej nadwiślańskiej Polski to wynik koncentracji działań od 2015 roku właśnie na Wiśle. Katalizatorem zmian był zorganizowany przez K-DOT study press dla dziennikarzy ogólnopolskich mediów (przepłynięcie drewnianymi łodziami z Włocławka do Bobrownik, z obiadem flisackim ma łasze), który dowiódł ogromnej atrakcyjności Wisły. Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna czynnie działała w społecznym komitecie na rzecz ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Zorganizowała 19 października 2016 Ogólnopolską Inaugurację Roku Rzeki Wisły, w 550. rocznicę II pokoju toruńskiego, który „otworzył” Wisłę i umożliwił wspaniały rozwój I Rzeczypospolitej w okresie jej złotego wieku. Ukoronowaniem wcześniejszej działalności i wyjazdów studyjnych do Francji było zorganizowanie w 2017 roku Festiwalu Wisły, największego w Polsce zlotu tradycyjnych statków i łodzi rzecznych połączonego z jarmarkiem tradycyjnych produktów nadwiślańskich, targami kulinarnymi, koncertami, rejsami dla publiczności i nocnymi paradami we Włocławku, Ciechocinku i Toruniu. Druga edycja Festiwalu Wisły w 2018 roku, w której udział wzięło 150 tys. osób dowiodła, że imprezie tej warto poświęcić zasadniczą część energii skumulowanej w organizacji. Stąd decyzja o zmianie nazwy i zakresu działania. Skoro K-DOT zajmuje się głównie Wisłą, niech się nazywa adekwatnie... Tak powstała Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, zrzesza i zaprasza do swoich szeregów aktywnych Ludzi Wisły z terenu całego kraju. Wszystkich tych, którzy rozumieją i doceniają znaczenie Wisły, którzy poczuli i pokochali Wisłę, chcą działać dla jej odpowiedzialnego zagospodarowania, popularyzacji, wiślanej edukacji, na rzecz powrotu Polaków nad Wisłę.

Adres: Szosa Chełmińska 124 87-100 Toruń

Tel: 602679218

NIP: 4660417582

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna - do 20.03.2019 r. - Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna - strona w budowie